Lista Scratch-Python

Python-klubi_banneri_iso

turtle_vasemmalle_animation_xsmall Edellinen Etusivu  Seuraava turtle_oikealle_animation_xsmall

Lista Scratch-Python

Lista on työkalu, jonka avulla voi käyttää suurta määrää tietoa kerralla. Se voidaan ajatella muuttujaksi, joka sisältää muita muuttujia. Lista koostuu kohteista (muuttujista), jotka on numeroitu. Jokainen kohde voidaan noutaa sen numeron avulla. Lista-palikat löytyvät Tieto-valikosta. (Scratch Wiki[1]; Laaksonen.[2])

Listoihin liittyviä koodipalikoita

”Kauppalista” -palikka edustaa listaa. Scratch:ssä sen vasemmalla puolella on valintaruutu. Jos sen valitsee, tulee lista näkyviin Scratch:in näyttämölle.

Kauppalista.png Pythonissa lista luodaan näin: Kauppalista = []

”lisää thing listaan…” -palikalla voidaan lisätä uusi kohde listaan. 

lisaa_thing_listaan.png Pythonissa lisätään uusi kohde listan loppuun näin: Kauppalista.append(kohde)

”poista listasta” -palikalla voidaan pudotusvalikosta valita poistettavaksi listan ensimmäinen, viimeinen tai kaikki kohteet.

poista_listasta.png Pythonissa poistetaan ja palautetaan listan viimeinen kohde näin: Kauppalista.pop()

”lisää thing kohtaan…” -palikalla voidaan pudotusvalikosta valita sijoitetaanko kohde listan alkuun, loppuun vai satunnaiseen paikkaan.

lisaa_thing_kohtaan.png Pythonissa kohde saadaan tiettyyn paikkaan listassa näin: Kauppalista.insert(paikka, kohde)

”replace item…” -palikalla voidaan pudotusvalikosta valita korvataanko lista ensimmäinen, viimeinen vai satunnainen kohde uudella kohteella.

replace_item.png Pythonissa voidaan listasta poistaa jokin tietty kohde näin Kauppalista.remove(kohde)

”listan alkio…” -palikalla voidaan pudotusvalikosta valita, mitä kohdetta listalla käytetään osana koodia.

listan_alkio.png Pythonissa saa valittua kohteen tietystä paikasta listassa näin Kauppalista.index(paikka)

”listan pituus…” -palikalla saadaan selville, kuinka monta kohdetta listalla on.

listan_pituus.png Pythonissa listan pituuden saa selville näin: len(Kauppalista)

”Kauppalista sisältää…” -palikalla voi tarkistaa sisältääkö lista tietyn kohteen.

lista_sisaltaa.png Pythonissa saa näin tietää, kuinka monta kertaa jokin kohde esiintyy listassa: Kauppalista.count(kohde)

Uuden listan luominen

Scratch:ssä mennään Tieto-välilehdelle ja valitaan ”Tee lista”
valitaan_Tee_lista.png

Seuraavaksi annetaan listalle nimi

Annetaan_listalle_nimi.png

Kun painetaan OK, ilmestyy Listaan uusia palikoita

Lista_palikoita.png

Lähteet


  1. List – Scratch Wiki. Katsottu: 5.5.2016 22:22. https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/List  ↩
  2. Laaksonen, A. 2009. Opasarkisto: Python 2 -ohjelmointi: Osa 5 – Listojen käsittely. Katsottu: 5.5.2016 22:26.http://www.ohjelmointiputka.net/oppaat/opas.php?tunnus=python_05  ↩