Lähteet

Bondy, A. & Frost, L. 2002. A Picture’s Worth. PECS and Other Visual Communication Strategies in Autism. Bethseda, MD: Woodbine House.

Hakala, L., Hyrkkö, P., Manninen, P., Oesch, H., Salo, M. & Siikanen, M. 2001. Autistisen lapsen puheterapia: kokemuksia työskentelystä. Teoksessa Hakala, L., Hyrkkö, P., Manninen, P., Oesch, H., Salo, M. & Siikanen, M. Jaettu ilo. Autistisen lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehittäminen. Helsinki: Puheterapeuttien Kustannus Oy, 120–177.

Hakala, L. 2001. Mikä tie vie kommunikointiin? Autismikuntoutuksen vuorovaikuteisuuden arviointia. Teoksessa Hakala, L., Hyrkkö, P., Manninen, P., Oesch, H., Salo, M. & Siikanen, M. Jaettu ilo. Autistisen lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehittäminen. Helsinki: Puheterapeuttien Kustannus Oy, 89–108.

Kerola, K. & Kujanpää, S. 2009. Käytännöllinen näkökulma. Teoksessa Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen, T. Autismin kirjo ja kuntoutus. Jyväskylä: PS-kustannus, 21–250.

Koegel, R. L., Bruinsma, Y. E. M. & Koegel, L. K. 2006. Developmental Trajectories with Early Intervention. Teoksessa Koegel, R. L. & Koegel, L. K. Pivotal Response Treatments for Autism. Communication, Social & Academic Development. Baltimore, MD: Brookes Publishing, 131–140.

Koegel, R. L., Openden, D., Fredeen, R. & Koegel, L. K. 2006. The Basics of Pivotal Response Treatment. Teoksessa Koegel, R. L. & Koegel, L. K. Pivotal Response Treatments for Autism. Communication, Social & Academic Development. Baltimore, MD: Brookes Publishing, 3–30.

Koegel, R. L., Sze, K. M., Mossman, A., Koegel, L. K. & Brookman-Frazee, L. 2006. First Words. Getting Verbal Communication Started. Teoksessa Koegel, R. L. & Koegel, L. K. Pivotal Response Treatments for Autism. Communication, Social & Academic Development. Baltimore, MD: Brookes Publishing, 141–163.

Raudasoja, A. 2006. Mitä autismin kirjon opiskelijat oppivat valmentavassa koulutuksessa? Opetussuunnitelman toteutuminen ja opiskelijoiden suoritustasot valmentavan koulutuksen kehittämisen lähtökohtina. Helsinki: Invalidisäätiö, Tieteellinen tutkimus ORTONin julkaisusarja A:22.

Schreibman, L. 2005. The Science and Fiction of Autism. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Timonen, T. 2009. Tutkimuksellinen näkökulma. Teoksessa Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen, T. Autismin kirjo ja kuntoutus. Jyväskylä: PS-kustannus, 251–407.

Von Tetzchner, S. ja Martinsen, H. (1999). Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry.

http://www.autismiliitto.fi/