Ehtolause

500px-Scratch_Logo.svg

-klubi

scratch_logo
CC-BY-SA-3.0  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Scratch_Logo.svg
Original uploader was Airhogs777 at en.wikipedia
CC-BY-SA-2.0 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Scratch_cat_large.png Author: Scratch
scratch-kissa_taakse.gif Edellinen Etusivu  Seuraava scratch-kissa_eteen.gif

Ehtolause

Ehtolauseiden (Conditions) avulla ohjelmoinnissa saadaan ohjelma toimimaan halutulla tavalla ehtojen täyttyessä. Ehtolauseita Scratchissä ovat palikat, joissa lukee “jos”, “kun” tai “kunnes”. Ehtolauseessa siis edellytetään, että jonkin ehdon pitää olla totta, jotta jotain tapahtuisi. Ehtolauseiden avulla voidaan ohjelmaa jaksottaa ja haaroittaa sen kulkua tiettyjen ehtojen mukaisesti. (Malan.[1]; Nelimarkka, Vainio & Kinnunen 2011, 10.[2])

Erilaisia ehtolauseita

“jos”-palikan sisälle laitettavat asiat suoritetaan, jos pitkän timantin muotoisen alueen ehto täyttyy. Tätä kutsutaan if-rakenteeksi:
jos_niin
“jos-muuten” -palikka liittyy edelliseen. Siinä suoritetaan jos:in sisäpuolella olevat asiat vain, jos ehto täyttyy. Muuten suoritetaan “muuten” sisällä olevat asiat. Tätä kutsutaan if-else -rakenteeksi:
jos_niin_muuten
“Kun” -palikka on myös ehtolause:
kun_painetaan_valilyonti.png
Myös tämä palikka on ehtolause:
odota_kunnes.png

Boolen lausekkeet

Ehtolauseisiin liittyvät Boolen lausekkeet (Boolean Expressions). Ne voivat olla vain joko totta (True) tai epätotta (False). Scratchissä palikat, jotka ovat pitkänomainen timantin muotoisia, ovat Boolen lausekkeita. Scratchissä olevissa ehtolauseissa ehto on Boolen lauseke. (Malan. [3])
Tässä yksi Boolen lauseke. Se voi olla vain joko totta tai epätotta:
koskettaako.png
Toinen esimerkki Boolen lausekkeesta:
yhtasuuri.png

Scratch-haasteissa 06 ja 07 pääset harjoittelemaan ehtolausetta ja Boolen lauseketta. 

Lähteet


  1. Malan, D. Scratch for Budding Computer Scientists: Conditions http://cs.harvard.edu/malan/scratch/conditions.php  ↩
  2. Nelimarkka, M., Vainio, N. & Kinnunen, N. 2011. Ohjelmointia Scratchin kanssa. http://linkki.cs.helsinki.fi/sites/linkki.cs.helsinki.fi/files/scratch-ohjelmointikerhomateriaali_0.pdf  ↩
  3. Malan, D. Scratch for Budding Computer Scientists: Boolean Expressions http://cs.harvard.edu/malan/scratch/boolean.php  ↩