Ehtolause Scratch-Python

Python-klubi_banneri_iso

turtle_vasemmalle_animation_xsmall Edellinen Etusivu  Seuraava turtle_oikealle_animation_xsmall

Ehtolause Scratch-Python

Ehtolauseiden (Conditions) avulla ohjelmoinnissa saadaan ohjelma toimimaan halutulla tavalla ehtojen täyttyessä. Ehtolauseita Scratchissä ovat palikat, joissa lukee “jos”, “kun” tai “kunnes”. Ehtolauseessa siis edellytetään, että jonkin ehdon pitää olla totta, jotta jotain tapahtuisi. Ehtolauseiden avulla voidaan ohjelmaa jaksottaa ja haaroittaa sen kulkua tiettyjen ehtojen mukaisesti. (Malan.[1]; Nelimarkka, Vainio & Kinnunen 2011, 10.[2])

Erilaisia ehtolauseita

“jos”-palikan sisälle laitettavat asiat suoritetaan, jos pitkän timantin muotoisen alueen ehto täyttyy. Tätä kutsutaan if-rakenteeksi:

jos_niin Pythonissa vastaava ehtolause olisi →
if jokin ehto:
  tapahtuu jotain

“jos-muuten” -palikka liittyy edelliseen. Siinä suoritetaan jos:in sisäpuolella olevat asiat vain, jos ehto täyttyy. Muuten suoritetaan “muuten” sisällä olevat asiat. Tätä kutsutaan if-else -rakenteeksi:

jos_niin_muuten Pythonissa vastaava ehtolause olisi →
if jokin ehto:
  tapahtuu jotain
else:
  tapahtuu jotain muuta
Jos vaihtoehtoja on useampia, tehdään se Pythonissa näin →
if jokin ehto:
  tapahtuu jotain
elif toinen ehto:
  tapahtuu jotain muuta
elif jne. ehto:
  tapahtuu jotain muuta
else:
  tapahtuu jotain muuta

“Kun” -palikka on myös ehtolause:
kun_painetaan_valilyonti.png
Myös tämä palikka on ehtolause:
odota_kunnes.png

Boolen lausekkeet

Ehtolauseisiin liittyvät Boolen lausekkeet (Boolean Expressions). Ne voivat olla vain joko totta (True) tai epätotta (False). Scratchissä palikat, jotka ovat pitkänomainen timantin muotoisia, ovat Boolen lausekkeita. Scratchissä olevissa ehtolauseissa ehto on Boolen lauseke. (Malan. [3])

Tässä yksi Boolen lauseke. Se voi olla vain joko totta tai epätotta:
koskettaako.png
Toinen esimerkki Boolen lausekkeesta:

yhtasuuri.png Pythonissa vastaava olisi → ==


Python-haasteissa 5 ja 6 pääset harjoittelemaan ehtolauseen käyttöä ohjelmoinnissa.

Lähteet


 1. Malan, D. Scratch for Budding Computer Scientists: Conditions http://cs.harvard.edu/malan/scratch/conditions.php  ↩
 2. Nelimarkka, M., Vainio, N. & Kinnunen, N. 2011. Ohjelmointia Scratchin kanssa. http://linkki.cs.helsinki.fi/sites/linkki.cs.helsinki.fi/files/scratch-ohjelmointikerhomateriaali_0.pdf  ↩
 3. Malan, D. Scratch for Budding Computer Scientists: Boolean Expressions http://cs.harvard.edu/malan/scratch/boolean.php  ↩