Disintegratiivinen kehityshäiriö

Disintegratiivisessa kehityshäiriössä lapsen kehitys vaikuttaa normaalilta aina n. 3–4-vuotiaaksi, jonka jälkeen alkaa taantuminen. Muutamassa kuukaudessa tila heikkenee kokonaisvaltaisesti. Heikkenemisen seurauksena josssain määrin:

  • kielellinen ilmaisu ja vastaanottaminen häviävät
  • nonverbaalinen viestintäkyky menetetään
  • sosiaaliset taidot menetetään
  • virtsarakon ja suolen hallinta menetetään
  • motoriset taidot heikkenevät
  • lapsella esiintyy ylivilkkautta ja levottomuutta

Noin vuoden kestävän taitojen taantumiskauden jälkeen lapsi päätyy autismia muistuttavaan tilaan.