Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymä on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia toiminnan rajoitteita. Asperger-henkilöllä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta ovat yksilöllisiä ja eriasteisesti poikkeavia.

Asperger-henkilöille on tyypillistä:

  • ymmärtää asioiden merkityksiä poikkeavasti
  • mieltää ympäristöään poikkeavasti

Asperger-henkilön käyttäytymisen tyypillisiä piirteitä ovat:

  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin vaikeudet
  • erityiset mielenkiinnon kohteet
  • vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan
  • poikkeavuudet reaktioissa aistiärsykkeisiin